خوشنویسی -هنر-حیدرامیرپور سلام عزیزان بازدید کننده ممنون از اینكه از وبلاك خوشنویسی -هنر- حیدر امیرپور دیدن میفرمائید باتشکر امیرپور http://khoshnevissi.mihanblog.com 2020-05-26T13:51:42+01:00 text/html 2020-05-26T09:11:50+01:00 khoshnevissi.mihanblog.com حیدر امیرپور محمدحسین تبریزی http://khoshnevissi.mihanblog.com/post/14059 <div><br></div><div><div id="mw-head-base" class="noprint" style="margin-top: -5em; margin-right: 11em; height: 5em; font-family: &quot;.Arabic UI Text&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px;"></div><div id="content" class="mw-body" role="main" style="color: rgb(32, 33, 34); padding: 1.25em 1.5em 1.5em; direction: rtl; border-width: 1px 1px 1px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(167, 215, 249); border-image: initial; margin-top: -1px; margin-right: 11em; font-family: &quot;.Arabic UI Text&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px;"><a id="top" style="color: rgb(6, 69, 173); background: none; cursor: pointer;"></a><div id="siteNotice" class="mw-body-content" style="font-size: 0.8em; line-height: 1.6; position: relative; z-index: 0; text-align: center; margin: 0px; font-family: inherit;"><div id="centralNotice"></div></div><div class="mw-indicators mw-body-content" style="font-size: 0.875em; line-height: 1.6; float: left; z-index: 0; position: relative;"></div><h1 id="firstHeading" class="firstHeading" lang="fa" style="color: rgb(0, 0, 0); background: none; font-weight: normal; margin: 0px 0px 0.25em; overflow: visible; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-size: 1.8em; font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;">محمدحسین تبریزی</h1><div id="bodyContent" class="mw-body-content" style="font-size: calc(0.875em); line-height: 1.6; position: relative; z-index: 0;"><div id="siteSub" class="noprint" style="display: inline; font-size: 12.88px;">از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد</div><div id="contentSub" style="font-size: 11.76px; line-height: 1.2em; margin: 0px 1em 1.4em 0px; color: rgb(84, 89, 93); width: auto;"></div><div id="jump-to-nav"></div><a class="mw-jump-link" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#mw-head" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; display: block; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); width: 1px; height: 1px; margin: -1px; border: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; position: absolute !important;">پرش به ناوبری</a><a class="mw-jump-link" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#p-search" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; display: block; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); width: 1px; height: 1px; margin: -1px; border: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; position: absolute !important;">پرش به جستجو</a><div id="mw-content-text" lang="fa" dir="rtl" class="mw-content-rtl" style="direction: rtl;"><div class="mw-parser-output"><p style="margin: 0.5em 0px;"><b>ملا محمدحسین تبریزی</b>&nbsp;(درگذشت ۹۸۵ ه‍. ق) ملقب به «<i>مهین استاد</i>» از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82" title="نستعلیق" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نستعلیق‌نویسان</a>&nbsp;قرن دهم هجری و استاد خوشنویسان بزرگی چون&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF" class="mw-redirect" title="میرعماد" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">میرعماد</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C" title="علیرضا عباسی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">علیرضا عباسی</a>&nbsp;بوده‌ است.<sup id="cite_ref-اطلس_خط_1-0" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%B7-1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۱]</a></sup><sup id="cite_ref-ReferenceA_2-0" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-ReferenceA-2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup><sup id="cite_ref-3" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-3" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۳]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px;">وی فرزند مولانا عنایت‌الله شیخ‌الاسلام آذربایجان و برادر مولانا محمدعلی بود و از علمای دوران خود و از صاحبان فضل و کمال و هنر به‌شمار می‌آمد. شعر می‌گفت و گفته‌اند «محزون» تخلص می‌کرد.<sup id="cite_ref-احوال_و_آثار_خوشنویسان_4-0" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-4" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۴]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px;">محمدحسین ابتدا به کسب علوم پرداخت و در علم ادب و لغت عرب مهارت پیدا کرد. در جوانی به&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" title="مشهد" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مشهد</a>&nbsp;رفت و از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C" title="سید احمد مشهدی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">سید احمد مشهدی</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="میرحیدر خوشنویس (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">میرحیدر خوشنویس</a>&nbsp;تعلیم گرفت و سپس نزد&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C" title="مالک دیلمی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مالک دیلمی</a>&nbsp;رفت و خط را تکمیل کرد. در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87" class="mw-redirect" title="" style="color: rgb(11, 0, 128); background: none;">کتیبه‌نویسی</a>&nbsp;دست قوی داشت و در زمان&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85" title="شاه اسماعیل دوم" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">شاه اسماعیل دوم</a>، کتیبه‌نویسی بناهای دولتی بر عهده وی بود. او شعر نیز می‌سرود و در جوانی درگذشت.<sup id="cite_ref-احوال_و_آثار_خوشنویسان_4-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-4" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۴]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px;">شهرت او چنان بود که میرعماد در جوانی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86" title="قزوین" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">قزوین</a>&nbsp;را ترک و به&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2" title="تبریز" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">تبریز</a>&nbsp;رفت تا نزد او شاگردی کند. می‌گویند میرعماد روزی قطعه‌ای از خط خود را به ملا محمدحسین تبریزی نشان داد؛</p><p style="margin: 0.5em 0px;">استاد فرمود: «اگر چنین توانی نوشت، بنویس وگرنه قلم فرو گذار.»</p><p style="margin: 0.5em 0px;">میر گفت: «این را خود نوشته‌ام».</p><p style="margin: 0.5em 0px;">استاد روی او را بوسید و خط او را روی چشم گذارد و فرمود: «امروز استاد خوشنویسان هستی» و او را از شاگردی بی‌نیاز دانست.<sup id="cite_ref-ReferenceA_2-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-ReferenceA-2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-5" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۵]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px;">او را شاگرد&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C" title="مالک دیلمی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مالک دیلمی</a>&nbsp;دانسته‌اند.<sup id="cite_ref-اطلس_خط_1-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%B7-1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۱]</a></sup>&nbsp;و از شاگردان معروفش،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="محمدرضا تبریزی (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">محمدرضا تبریزی</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="بهبود شاهنشاهی (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">بهبود شاهنشاهی</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="محمدشریف (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">محمدشریف</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C" title="علیرضا عباسی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">علیرضا عباسی</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF" class="mw-redirect" title="میرعماد" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">میرعماد</a>&nbsp;را نام برده‌اند.<sup id="cite_ref-احوال_و_آثار_خوشنویسان_4-2" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-4" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۴]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px;">در ثبت تاریخ درگذشتش اختلاف‌هایی وجود دارد برخی آن را مصادف با درگذشت&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C" class="mw-redirect" title="سیداحمد مشهدی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">سیداحمد مشهدی</a>&nbsp;نستعلیق‌نویس ملازم&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8" class="mw-redirect" title="شاه تهماسب" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">شاه تهماسب</a>&nbsp;و به سال ۹۸۶ ه‍. ق ذکر کرده‌اند.<sup id="cite_ref-اطلس_خط_1-2" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%B7-1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۱]</a></sup>، در کتاب «تربیت دانشمندان آذربایجان» ۹۸۲ و هدایت‌الله سپهر در تذکره خود ۹۸۰ و دوست نزدیک او «حافظ حسین ابن الکربلایی با ذکر روز و ماه روز شنبه هفدهم ماه رجب&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9%DB%B8%DB%B5_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)" title="۹۸۵ (قمری)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۹۸۵</a>&nbsp;ه‍.ق در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86" title="قزوین" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">قزوین</a>&nbsp;ذکر کرده که بیشتر درست‌می‌نماید. به هر حال آنچه مسلم است در جوانی بدرود حیات گفته و هنگام تالیف&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C" title="عالم‌آرای عباسی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">عالم‌آرای عباسی</a>&nbsp;(حدود ۱۰۳۸) مدتها پیش درگذشته بوده است.<sup id="cite_ref-احوال_و_آثار_خوشنویسان_4-3" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-4" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۴]</a></sup></p><div id="toc" class="toc" role="navigation" aria-labelledby="mw-toc-heading" style="border: 1px solid rgb(162, 169, 177); background-color: rgb(248, 249, 250); padding: 7px; font-size: 13.3px; display: table;"><input type="checkbox" role="button" id="toctogglecheckbox" class="toctogglecheckbox" style="font-family: inherit; direction: rtl; position: absolute; opacity: 0; z-index: -1; display: none;"><div class="toctitle" lang="fa" dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;"><h2 id="mw-toc-heading" style="color: rgb(0, 0, 0); background: none; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.3px; font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3; display: inline;">محتویات</h2><span class="toctogglespan" style="font-size: 12.502px;"><label class="toctogglelabel" for="toctogglecheckbox" style="cursor: pointer; color: rgb(6, 69, 173);"></label></span></div><ul style="list-style-image: none; margin: 0.3em 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: right;"><li class="toclevel-1 tocsection-1" style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span class="tocnumber" style="display: table-cell; text-decoration: inherit; color: rgb(32, 33, 34); padding-right: 0px; padding-left: 0.5em;">۱</span><span class="toctext" style="display: table-cell; text-decoration: inherit;">آثار</span></a></li><li class="toclevel-1 tocsection-2" style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span class="tocnumber" style="display: table-cell; text-decoration: inherit; color: rgb(32, 33, 34); padding-right: 0px; padding-left: 0.5em;">۲</span><span class="toctext" style="display: table-cell; text-decoration: inherit;">پانویس</span></a></li><li class="toclevel-1 tocsection-3" style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span class="tocnumber" style="display: table-cell; text-decoration: inherit; color: rgb(32, 33, 34); padding-right: 0px; padding-left: 0.5em;">۳</span><span class="toctext" style="display: table-cell; text-decoration: inherit;">منابع</span></a></li><li class="toclevel-1 tocsection-4" style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span class="tocnumber" style="display: table-cell; text-decoration: inherit; color: rgb(32, 33, 34); padding-right: 0px; padding-left: 0.5em;">۴</span><span class="toctext" style="display: table-cell; text-decoration: inherit;">پیوند به بیرون</span></a></li></ul></div><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); background: none; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><span id=".D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1"></span><span class="mw-headline" id="آثار">آثار</span><span class="mw-editsection" style="user-select: none; font-size: small; margin-right: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; white-space: nowrap; unicode-bidi: isolate;"><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-left: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">[</span><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C&amp;action=edit&amp;section=1" title="ویرایش بخش: آثار" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ویرایش</a><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-right: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">]</span></span></h2><p style="margin: 0.5em 0px;">از آثار وی می‌توان به این موارد اشاره کرد:</p><ul style="list-style-image: url(&quot;/w/skins/Vector/resources/skins.vector.styles/images/bullet-icon.svg?d4515&quot;); margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px;"><li style="margin-bottom: 0.1em;">‌یک نسخه «مناجات» خواجه عبدالله انصاری، به قلم دودانگ خوش، با رقم: «تمت الرسالهٔ بیدالعبدالمذنب محمدحسین التبریزی، غفر ذنوبه»</li><li style="margin-bottom: 0.1em;">یک نسخه منتخب «حدیقه الحقیقه» سنایی، به قلم نیم دودانگ خوش، با رقم: «تمت الرسالهٔ الشریف علی یدالفقیر محمدحسین التبریزی»</li><li style="margin-bottom: 0.1em;">و قطعات مختلف دیگر که شاید شیواترین آن‌ها یک قطعه در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="مرقع ولی‌الدین افندی (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">مرقع ولی‌الدین افندی</a>&nbsp;باشد، به قلم دودانگ و نیم دودانگ و کتابت عالی، با رقم:«نمقه العبد محمدحسین التبریزی غفر له»<sup id="cite_ref-احوال_و_آثار_خوشنویسان_4-4" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-4" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۴]</a></sup></li></ul><p style="margin: 0.5em 0px;"><small></small></p><small><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); background: none; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><span id=".D9.BE.D8.A7.D9.86.D9.88.DB.8C.D8.B3"></span><span class="mw-headline" id="پانویس">پانویس</span><span class="mw-editsection" style="user-select: none; font-size: small; margin-right: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; white-space: nowrap; unicode-bidi: isolate;"><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-left: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">[</span><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C&amp;action=edit&amp;section=2" title="ویرایش بخش: پانویس" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ویرایش</a><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-right: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">]</span></span></h2></small><small><div class="reflist references-small" style="font-size: 10.5px;"><ol class="references" style="margin: 0.3em 3.2em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: none; counter-reset: mw-ref-extends-parent 0 list-item 0;"><li id="cite_note-اطلس_خط-1" style="margin-bottom: 0.1em; counter-increment: mw-ref-extends-parent 1; counter-reset: mw-ref-extends-child 0; list-style-type: persian;"><span class="mw-cite-backlink" style="user-select: none;">↑&nbsp;<sup style="line-height: 1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_ref-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%B7_1-0" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span class="cite-accessibility-label" style="user-select: none; top: -99999px; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); overflow: hidden; position: absolute !important; padding: 0px !important; border: 0px !important; height: 1px !important; width: 1px !important;">پرش به بالا به:</span>۱٫۰</a></sup>&nbsp;<sup style="line-height: 1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_ref-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%B7_1-1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۱٫۱</a></sup>&nbsp;<sup style="line-height: 1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_ref-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%B7_1-2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۱٫۲</a></sup></span>&nbsp;<span class="reference-text">فضایلی ۳۴۹-۳۵۰ و ۴۹۵-۴۹۶</span></li><li id="cite_note-ReferenceA-2" style="margin-bottom: 0.1em; counter-increment: mw-ref-extends-parent 1; counter-reset: mw-ref-extends-child 0; list-style-type: persian;"><span class="mw-cite-backlink" style="user-select: none;">↑&nbsp;<sup style="line-height: 1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_ref-ReferenceA_2-0" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span class="cite-accessibility-label" style="user-select: none; top: -99999px; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); overflow: hidden; position: absolute !important; padding: 0px !important; border: 0px !important; height: 1px !important; width: 1px !important;">پرش به بالا به:</span>۲٫۰</a></sup>&nbsp;<sup style="line-height: 1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_ref-ReferenceA_2-1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۲٫۱</a></sup></span>&nbsp;<span class="reference-text">وب‌گاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه</span></li><li id="cite_note-3" style="margin-bottom: 0.1em; counter-increment: mw-ref-extends-parent 1; counter-reset: mw-ref-extends-child 0; list-style-type: persian;"><span class="mw-cite-backlink" style="user-select: none;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_ref-3" aria-label="پرش به بالا" title="پرش به بالا" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">↑</a></span>&nbsp;<span class="reference-text">وب‌گاه مقالات علمی ایران</span></li><li id="cite_note-احوال_و_آثار_خوشنویسان-4" style="margin-bottom: 0.1em; counter-increment: mw-ref-extends-parent 1; counter-reset: mw-ref-extends-child 0; list-style-type: persian;"><span class="mw-cite-backlink" style="user-select: none;">↑&nbsp;<sup style="line-height: 1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_ref-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86_4-0" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span class="cite-accessibility-label" style="user-select: none; top: -99999px; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); overflow: hidden; position: absolute !important; padding: 0px !important; border: 0px !important; height: 1px !important; width: 1px !important;">پرش به بالا به:</span>۴٫۰</a></sup>&nbsp;<sup style="line-height: 1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_ref-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86_4-1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۴٫۱</a></sup>&nbsp;<sup style="line-height: 1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_ref-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86_4-2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۴٫۲</a></sup>&nbsp;<sup style="line-height: 1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_ref-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86_4-3" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۴٫۳</a></sup>&nbsp;<sup style="line-height: 1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_ref-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86_4-4" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۴٫۴</a></sup></span>&nbsp;<span class="reference-text">بیانی، مهدی ص ۶۸۰ - ۶۸۳</span></li><li id="cite_note-5" style="margin-bottom: 0.1em; counter-increment: mw-ref-extends-parent 1; counter-reset: mw-ref-extends-child 0; list-style-type: persian;"><span class="mw-cite-backlink" style="user-select: none;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_ref-5" aria-label="پرش به بالا" title="پرش به بالا" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">↑</a></span>&nbsp;<span class="reference-text">فضاپلی</span></li></ol></div></small><small><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); background: none; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><span id=".D9.85.D9.86.D8.A7.D8.A8.D8.B9"></span><span class="mw-headline" id="منابع">منابع</span><span class="mw-editsection" style="user-select: none; font-size: small; margin-right: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; white-space: nowrap; unicode-bidi: isolate;"><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-left: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">[</span><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C&amp;action=edit&amp;section=3" title="ویرایش بخش: منابع" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ویرایش</a><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-right: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">]</span></span></h2></small><small><ul style="list-style-image: url(&quot;/w/skins/Vector/resources/skins.vector.styles/images/bullet-icon.svg?d4515&quot;); margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px;"><li style="margin-bottom: 0.1em;">بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان، تهران، انتشارات علمی، چاپ دوم ۱۳۶۳ش. ص ۶۸۰ - ۶۸۳</li><li style="margin-bottom: 0.1em;">فضایلی، حبیب‌الله.&nbsp;<i>اطلس خط</i>. انتشارات مشعل اصفهان. چاپ دوم، اصفهان۱۳۶۲ش. ص ۵۲۴ - ۵۲۵و ۳۴۹ -۳۵۰ و ۴۸۰ و ۴۸۶</li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20090923150112/http://www.articles.ir/article1856.aspx" style="text-decoration-line: none; color: rgb(102, 51, 102); background: linear-gradient(transparent, transparent) left center no-repeat, url(&quot;/w/skins/Vector/resources/skins.vector.styles/images/external-link-rtl-icon.svg?038cf&quot;); padding-left: 13px;">وب‌گاه مقالات علمی ایران</a></li><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20101001044149/http://forum.mau.ac.ir/showthread.php?t=1902" style="text-decoration-line: none; color: rgb(102, 51, 102); background: linear-gradient(transparent, transparent) left center no-repeat, url(&quot;/w/skins/Vector/resources/skins.vector.styles/images/external-link-rtl-icon.svg?038cf&quot;); padding-left: 13px;">وب‌گاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه</a>&nbsp;(برداشت آزاد با ذکر منبع)</li></ul></small><small><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); background: none; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><span id=".D9.BE.DB.8C.D9.88.D9.86.D8.AF_.D8.A8.D9.87_.D8.A8.DB.8C.D8.B1.D9.88.D9.86"></span><span class="mw-headline" id="پیوند_به_بیرون">پیوند به بیرون</span></h2></small></div></div></div></div></div> text/html 2020-05-24T13:22:32+01:00 khoshnevissi.mihanblog.com حیدر امیرپور میرعلی تبریزی http://khoshnevissi.mihanblog.com/post/14054 <h1 id="firstHeading" class="firstHeading" lang="fa" style="background: none; font-weight: normal; margin: 0px 0px 0.25em; overflow: visible; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-size: 1.8em; font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;">میرعلی تبریزی</h1><div id="bodyContent" class="mw-body-content" style="font-size: calc(0.875em); line-height: 1.6; position: relative; z-index: 0; color: rgb(32, 33, 34); font-family: &quot;.Arabic UI Text&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif;"><div id="siteSub" class="noprint" style="display: inline; font-size: 12.88px;">از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد</div><div id="contentSub" style="font-size: 11.76px; line-height: 1.2em; margin: 0px 1em 1.4em 0px; color: rgb(84, 89, 93); width: auto;"><span class="mw-redirectedfrom">(تغییرمسیر از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C&amp;redirect=no" class="mw-redirect" title="میر علی تبریزی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">میر علی تبریزی</a>)</span></div><div id="jump-to-nav"></div><a class="mw-jump-link" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#mw-head" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; display: block; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); width: 1px; height: 1px; margin: -1px; border: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; position: absolute !important;">پرش به ناوبری</a><a class="mw-jump-link" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#p-search" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; display: block; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); width: 1px; height: 1px; margin: -1px; border: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; position: absolute !important;">پرش به جستجو</a><div id="mw-content-text" lang="fa" dir="rtl" class="mw-content-rtl" style="direction: rtl;"><div class="mw-parser-output"><div role="note" class="hatnote navigation-not-searchable" style="font-style: italic; padding-right: 1.6em; margin-bottom: 0.5em;">برای میر علی هروی از نستعلیق‌نویسان سده دهم هجری،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%B1%D9%88%DB%8C" class="mw-redirect" title="میر علی سادات حسینی هروی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">میر علی سادات حسینی هروی</a>&nbsp;را ببینید.</div><table class="infobox biography vcard" style="font-size: 12.32px; border: 1px solid rgb(162, 169, 177); background-color: rgb(248, 249, 250); color: black; margin: 0.5em 2em 0.5em 0px; padding: 0.2em; float: left; clear: left; text-align: right; line-height: 1.5em; width: 22em;"><tbody><tr><th colspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center; font-size: 15.4px;"><span class="fn">میرعلی تبریزی</span></th></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top;">درگذشت</th><td style="vertical-align: top;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8%DB%B5%DB%B0_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)" title="۸۵۰ (قمری)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۸۵۰ (قمری)</a></td></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top;">ملیت</th><td class="category" style="vertical-align: top;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ایرانی</a></td></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top;">دلیل شهرت</th><td style="vertical-align: top;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C" title="خوشنویسی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">خوشنویسی</a></td></tr></tbody></table><p style="margin: 0.5em 0px;"><b>میر علی تبریزی</b>&nbsp;(درگذشت&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8%DB%B5%DB%B0_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)" title="۸۵۰ (قمری)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۸۵۰</a>&nbsp;ه‍. ق) با لقب&nbsp;<b>قُدوة الکُتّاب</b>&nbsp;(به‌معنی پیشگام خوشنویسان) فرزند میر علی سلطانی از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C" title="خوشنویسی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">خوشنویسان</a>&nbsp;به‌نام و از مفاخر&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C" class="mw-redirect" title="خوشنویسی ایرانی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">خوشنویسی ایرانی</a>&nbsp;در سده هشتم و نهم هجری (چهاردهم و پانزدهم میلادی) است. او را واضع و مبدع خط زیبای&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82" title="نستعلیق" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نستعلیق</a>&nbsp;می‌دانند که از قله‌های رفیع&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="هنر ایران" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">هنر ایرانی</a>&nbsp;است.</p><p style="margin: 0.5em 0px;">از جزئیات زندگی وی اطلاعات زیادی در دست نیست به جز آنکه مدتی در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2" title="تبریز" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">تبریز</a>&nbsp;می‌زیسته و وفاتش به سال&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8%DB%B5%DB%B0_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)" title="۸۵۰ (قمری)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۸۵۰</a>&nbsp;ه‍. ق (<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B4%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)" title="۱۴۴۶ (میلادی)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۱۴۴۶</a>-<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B4%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)" title="۱۴۴۷ (میلادی)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۱۴۴۷</a>&nbsp;م) اتفاق افتاده‌است.<sup id="cite_ref-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۱]</a></sup>&nbsp;دانشنامه بریتانیکا تولد او را حدود&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)" title="۱۳۶۰ (میلادی)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۱۳۶۰</a>&nbsp;و درگذشتش را&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B2%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)" title="۱۴۲۰ (میلادی)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۱۴۲۰</a>&nbsp;میلادی هر دو در تبریز ذکر کرده‌است.<sup id="cite_ref-دانشنامه_بریتانیکا_2-0" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7-2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px;">در نیمه اول سده نهم دو نفر با نام میرعلی تبریزی می‌زیسته‌اند: یکی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="میرعلی بن الیاس تبریزی (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">میرعلی بن الیاس تبریزی</a>&nbsp;و دیگری میرعلی بن حسن تبریزی که میر علی فرزند حسن را بنیان‌گذار خط نستعلیق می‌دانند.<sup id="cite_ref-3" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-3" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۳]</a></sup></p><div class="thumb tleft" style="margin: 0.5em 1.4em 1.3em 0px; width: auto; background-color: transparent; float: left; clear: left;"><div class="thumbinner" style="min-width: 100px; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); padding: 3px; background-color: rgb(248, 249, 250); font-size: 13.16px; text-align: center; overflow: hidden; width: 252px;"><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Folio_from_a_Divan_(collected_poems)_by_Sultan_Ahmad_Jalayir_-_Google_Art_Project.jpg?uselang=fa" class="image" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><img alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Folio_from_a_Divan_%28collected_poems%29_by_Sultan_Ahmad_Jalayir_-_Google_Art_Project.jpg/250px-Folio_from_a_Divan_%28collected_poems%29_by_Sultan_Ahmad_Jalayir_-_Google_Art_Project.jpg" decoding="async" width="250" height="182" class="thumbimage" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Folio_from_a_Divan_%28collected_poems%29_by_Sultan_Ahmad_Jalayir_-_Google_Art_Project.jpg/375px-Folio_from_a_Divan_%28collected_poems%29_by_Sultan_Ahmad_Jalayir_-_Google_Art_Project.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Folio_from_a_Divan_%28collected_poems%29_by_Sultan_Ahmad_Jalayir_-_Google_Art_Project.jpg/500px-Folio_from_a_Divan_%28collected_poems%29_by_Sultan_Ahmad_Jalayir_-_Google_Art_Project.jpg 2x" data-file-width="3600" data-file-height="2618" style="border: 1px solid rgb(200, 204, 209); vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255);"></a><div class="thumbcaption" style="border: 0px; line-height: 1.4em; padding: 3px; font-size: 12.3704px; text-align: right;"><div class="magnify" style="float: left; margin-right: 3px; margin-left: 0px;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Folio_from_a_Divan_(collected_poems)_by_Sultan_Ahmad_Jalayir_-_Google_Art_Project.jpg" class="internal" title="بزرگ‌کردن" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: linear-gradient(transparent, transparent), url(&quot;/w/resources/src/mediawiki.skinning/images/magnify-clip-rtl.svg?38fd5&quot;); display: block; text-indent: 15px; white-space: nowrap; overflow: hidden; width: 15px; height: 11px; user-select: none;"></a></div>برگی از کتاب دیوان سلطان احمد&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86" title="جلایریان" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">جلایر</a>، نگارگری حاشیه کتاب از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DB%8C%D8%AF_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1" title="جنید نگارگر" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">جنید نگارگر</a>، خوشنویسی از میرعلی تبریزی، نگاشته شده به بغداد در حدود ۱۴۰۵ میلادی.</div></div></div><p style="margin: 0.5em 0px;">هرچند پیش از زمان میرعلی تبریزی نیز در برخی از دست نبشته‌ها و اسناد نوعی خط بسیار نزدیک به نستعلیق دیده می‌شود<sup id="cite_ref-ReferenceA_4-0" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-ReferenceA-4" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۴]</a></sup><sup id="cite_ref-Atiq_R._Siddiqui_P۱۷_5-0" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-Atiq_R._Siddiqui_P%DB%B1%DB%B7-5" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۵]</a></sup><sup id="cite_ref-Annemarie_Achimmel_6-0" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-Annemarie_Achimmel-6" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۶]</a></sup>&nbsp;ولی میرعلی تبریزی بود که این خط را به صورت مستقلی عرضه نمود و به آن هویتی آشکارا داد و دارای قواعدی مشخص کرد. از این رو استادان بعدی، ابداع خط نستعلیق را به او نسبت داده‌اند.<sup id="cite_ref-7" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-7" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۷]</a></sup><sup id="cite_ref-8" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-8" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۸]</a></sup><sup id="cite_ref-9" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-9" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۹]</a></sup>&nbsp;به هر حال می‌توان گفت که اگر میرعلی واضع این خط نباشد او بود که به این خط روش روشن داد.<sup id="cite_ref-اطلس_خط_10-0" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%B7-10" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۱۰]</a></sup></p><div class="poem"><table class="" style="font-size: 14px; margin: 0px auto;"><tbody><tr><td class="b" style="text-align: justify; text-align-last: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">نسخ تعلیق اگر خفی و جلی است</span></td><td style="width: 2em;"></td><td class="b" style="text-align: justify; text-align-last: justify; border: 0px;"><span class="beyt" style="white-space: nowrap;">واضع الاصل خواجه میرعلی است</span></td></tr></tbody></table></div><p style="margin: 0.5em 0px;">گفته می‌شود میرعلی از ترکیب دو&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%86%D8%B3%D8%AE" title="خط نسخ" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">خط نسخ</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82" title="خط تعلیق" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">تعلیق</a>&nbsp;خط زیبایی پدید آورد که در ابتدا به «نستعلیق» و سپس موسوم به نستعلیق گردید و همان است که اکنون خط زیبای پارسی بدان نوشته می‌شود.<sup id="cite_ref-اطلس_خط_10-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%B7-10" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۱۰]</a></sup>&nbsp;در رساله‌های قدیمی خوشنویسی داستانی نقل شده که میرعلی شبی در خواب، پرواز&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2" title="غاز" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">غازها</a>&nbsp;را دید و حرکات سیال نستعلیق را از حرکات نرم بدن این پرندگان هنگام پرواز الهام گرفت.<sup id="cite_ref-Atiq_R._Siddiqui_P۱۷_5-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-Atiq_R._Siddiqui_P%DB%B1%DB%B7-5" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۵]</a></sup><sup id="cite_ref-Annemarie_Achimmel_6-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-Annemarie_Achimmel-6" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۶]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px;">شکل اولیه خط نستعلیق و ترکیبات آن در ابتدا ساده‌تر بود، اما میرعلی آن را کامل کرد. ویژگی شکل تزیینی این خط، برای نوشتن اشعار بسیار مناسب است.&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%BE%D9%88%D9%BE" title="آرتور پوپ" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">آرتور پوپ</a>&nbsp;هنرشناس و ایران‌شناس مشهور می‌گوید: «... نسخ خطی کامل و متعادل است و تعلیق خطی تأثیرگذار و حاکم. با ترکیب ویژگی‌های این دو خط، نستعلیق که بسیار نوازشگر، شیک، آرام و ملایم است، به‌وجود آمده‌است. این نوع خط که ایرانی‌ها آن را ترویج داده‌اند تصویری عالی از تمدن و جهان‌دیدگی را به نمایش می‌گذارد.» ظهور نستعلیق به کاربرد خط تعلیق کاملاً پایان داد و بعدها توسط&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C" title="جعفر تبریزی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">جعفر تبریزی</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C" class="mw-redirect" title="سلطانعلی مشهدی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">سلطانعلی مشهدی</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C" class="mw-redirect" title="میر عماد حسنی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">میر عماد حسنی</a>&nbsp;و دیگران به کمال پختگی رسید.<sup id="cite_ref-11" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-11" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۱۱]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px;">میرعلی که مدتی در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF" title="بغداد" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">بغداد</a>&nbsp;در دربار سلطان&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1" class="mw-redirect" title="احمد جلایر" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">احمد جلایر</a>&nbsp;(<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B7%DB%B8%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)" title="۷۸۳ (قمری)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۷۸۳</a>-<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8%DB%B1%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)" title="۸۱۳ (قمری)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۸۱۳</a>&nbsp;ه‍. ق) بود کلیات فارسی «<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="خواجوی کرمانی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">خواجوی کرمانی</a>» را به تاریخ&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B7%DB%B9%DB%B8_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)" title="۷۹۸ (قمری)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۷۹۸</a>&nbsp;ه‍. ق به خط نستعلیق در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF" title="بغداد" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">بغداد</a>&nbsp;نوشت و هرچند زبان مردم بغداد همیشه عربی بوده‌است.<sup id="cite_ref-ReferenceA_4-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-ReferenceA-4" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۴]</a></sup>&nbsp;این نسخه‌ای از مثنوی «همای و همایون» اثر خواجوی کرمانی در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7" title="کتابخانه بریتانیا" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">کتابخانه بریتانیا</a>&nbsp;به خط او موجود است.<sup id="cite_ref-دانشنامه_بریتانیکا_2-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#cite_note-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7-2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup></p><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); background: none; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><span id=".D9.BE.D8.A7.D9.86.D9.88.DB.8C.D8.B3"></span><span class="mw-headline" id="پانویس">پانویس</span></h2></div></div></div> text/html 2020-05-24T07:40:08+01:00 khoshnevissi.mihanblog.com حیدر امیرپور ikipedia. احمد بن شمس‌الدین محمد تبریزی http://khoshnevissi.mihanblog.com/post/14053 <div id="siteNotice" class="mw-body-content" style="font-size: 0.8em; line-height: 1.6; position: relative; z-index: 0; text-align: center; margin: 0px; font-family: &quot;.Arabic UI Text&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(32, 33, 34);"><div id="centralNotice" class="cn-wle2020de"><div style="background: rgb(252, 252, 252); border: 1px solid rgb(51, 153, 102); margin: 0px auto 1em; font-size: 15.36px; overflow: hidden; padding: 0.5ex;"><div style="margin-top: 13px;"><center><span class="plainlinks"><a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Loves_Earth_2020/Deutschland" class="extiw" title="Wiki Loves Earth 2020 in Germany" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ikipedia.</a></span></center></div></div><div style="clear: both;"></div></div></div><div class="mw-indicators mw-body-content" style="font-size: 0.875em; line-height: 1.6; float: left; z-index: 0; position: relative; color: rgb(32, 33, 34); font-family: &quot;.Arabic UI Text&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif;"></div><h1 id="firstHeading" class="firstHeading" lang="fa" style="background: none; font-weight: normal; margin: 0px 0px 0.25em; overflow: visible; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-size: 1.8em; font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;">احمد بن شمس‌الدین محمد تبریزی</h1><div id="bodyContent" class="mw-body-content" style="font-size: calc(0.875em); line-height: 1.6; position: relative; z-index: 0; color: rgb(32, 33, 34); font-family: &quot;.Arabic UI Text&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif;"><div id="siteSub" class="noprint" style="display: inline; font-size: 12.88px;">از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد</div><div id="contentSub" style="font-size: 11.76px; line-height: 1.2em; margin: 0px 1em 1.4em 0px; color: rgb(84, 89, 93); width: auto;"><span class="mw-redirectedfrom">(تغییرمسیر از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C&amp;redirect=no" class="mw-redirect" title="محمد تبریزی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">محمد تبریزی</a>)</span></div><div id="jump-to-nav"></div><a class="mw-jump-link" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#mw-head" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; display: block; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); width: 1px; height: 1px; margin: -1px; border: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; position: absolute !important;">پرش به ناوبری</a><a class="mw-jump-link" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C#p-search" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; display: block; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); width: 1px; height: 1px; margin: -1px; border: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; position: absolute !important;">پرش به جستجو</a><div id="mw-content-text" lang="fa" dir="rtl" class="mw-content-rtl" style="direction: rtl;"><div class="mw-parser-output"><p style="margin: 0.5em 0px;"><b>میرزا احمد بن شمس‌الدین محمد تبریزی</b>&nbsp;یکی از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%86%D8%B3%D8%AE" title="خط نسخ" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نسخ‌نویسان</a>&nbsp;در زمان&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C" class="mw-redirect" title="شاه سلطان حسین صفوی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">شاه سلطان حسین صفوی</a>&nbsp;از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3" class="mw-redirect" title="خوشنویس" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">خوشنویسان</a>&nbsp;ایرانی در قرن دوازدهم است. وی در سال ۱۱۵۵ از دنیا رفت.</p><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); background: none; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><span id=".D8.AC.D8.B3.D8.AA.D8.A7.D8.B1.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D9.88.D8.A7.D8.A8.D8.B3.D8.AA.D9.87"></span><span class="mw-headline" id="جستارهای_وابسته">جستارهای وابسته</span><span class="mw-editsection" style="user-select: none; font-size: small; margin-right: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; white-space: nowrap; unicode-bidi: isolate;"><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-left: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">[</span><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C&amp;action=edit&amp;section=1" title="ویرایش بخش: جستارهای وابسته" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ویرایش</a><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-right: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">]</span></span></h2><ul style="list-style-image: url(&quot;/w/skins/Vector/resources/skins.vector.styles/images/bullet-icon.svg?d4515&quot;); margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px;"><li style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C" title="محمدشفیع تبریزی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">محمدشفیع تبریزی</a></li></ul><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); background: none; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><span id=".D9.85.D9.86.D8.A7.D8.A8.D8.B9"></span><span class="mw-headline" id="منابع">منابع</span><span class="mw-editsection" style="user-select: none; font-size: small; margin-right: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; white-space: nowrap; unicode-bidi: isolate;"><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-left: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">[</span><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C&amp;action=edit&amp;section=2" title="ویرایش بخش: منابع" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ویرایش</a><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-right: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">]</span></span></h2><ul style="list-style-image: url(&quot;/w/skins/Vector/resources/skins.vector.styles/images/bullet-icon.svg?d4515&quot;); margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px;"><li style="margin-bottom: 0.1em;"><cite id="CITEREFعنایت_الله_شکیباپور1348" class="citation" style="overflow-wrap: break-word; font-style: inherit;">عنایت الله شکیباپور (<bdi>۱۳۴۸</bdi>)،&nbsp;<i>اطلاعات عمومی</i>، کتابفروشی اشراقی، ص.&nbsp;<bdi>۵۲</bdi></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rft.genre=book&amp;rft.btitle=%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C&amp;rft.pages=%3Cbdi%3E%DB%B5%DB%B2%3C%2Fbdi%3E&amp;rft.pub=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C&amp;rft.date=1348&amp;rft.au=%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1&amp;rfr_id=info%3Asid%2Ffa.wikipedia.org%3A%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C" class="Z3988"></span></li></ul><div role="navigation" class="navbox" aria-labelledby="خوش‌نویسی_در_جهان_اسلام" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(162, 169, 177); width: 1124px; margin: auto; clear: both; font-size: 12.32px; text-align: center; padding: 3px; background: rgb(248, 249, 250); vertical-align: middle;"><table class="nowraplinks hlist mw-collapsible autocollapse navbox-inner mw-made-collapsible" style="font-size: 12.32px; width: 1116px; border-spacing: 0px; background: transparent;"><tbody><tr><th scope="col" class="navbox-title" colspan="3" style="padding: 0.25em 1em; line-height: 1.5em; text-align: center; background: rgb(232, 210, 179);"><span class="mw-collapsible-toggle mw-collapsible-toggle-default" role="button" tabindex="0" aria-expanded="true" style="float: left; user-select: none; cursor: pointer;"><a class="mw-collapsible-text" style="color: rgb(6, 69, 173); background: none; cursor: pointer; white-space: nowrap;">نهفتن</a></span><div class="plainlinks hlist navbar mini" style="font-size: 12.32px; font-weight: normal; float: right; text-align: right; margin-left: 0.5em; width: 6em;"><ul style="list-style-image: url(&quot;/w/skins/Vector/resources/skins.vector.styles/images/bullet-icon.svg?d4515&quot;); margin: 0px; padding: 0px; display: inline; white-space: nowrap;"><li class="nv-view" style="margin: 0px; display: inline; word-spacing: -0.125em; font-size: xx-small;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" title="الگو:خوش‌نویسی در جهان اسلام" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span title="این الگو را مشاهده کنید" style="background: none transparent; border: none; box-shadow: none; padding: 0px;">ن</span></a></li><li class="nv-talk" style="margin: 0px; display: inline; word-spacing: -0.125em; font-size: xx-small;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" title="بحث الگو:خوش‌نویسی در جهان اسلام" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 43, 184); background: none;"><span title="بحث دربارهٔ این الگو" style="background: none transparent; border: none; box-shadow: none; padding: 0px;">ب</span></a></li><li class="nv-edit" style="margin: 0px; display: inline; word-spacing: -0.125em; font-size: xx-small;"><a class="external text" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&amp;action=edit" style="text-decoration-line: none; color: rgb(102, 51, 102); background: none !important; padding: 0px !important;"><span title="این الگو را ویرایش کنید" style="background: none transparent; border: none; box-shadow: none; padding: 0px;">و</span></a></li></ul></div><div id="خوش‌نویسی_در_جهان_اسلام" style="font-size: 14.0448px; margin: 0px 4em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" title="خوش‌نویسی در جهان اسلام" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">خوش‌نویسی در جهان اسلام</a></div></th></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="padding: 0.25em 1em; line-height: 1.5em; text-align: center; white-space: nowrap; background: rgb(204, 192, 168); border-top: 2px solid rgb(253, 253, 253); width: 109.375px;">خط‌ها</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="line-height: 1.8em; border-color: rgb(253, 253, 253) rgb(248, 249, 250) rgb(248, 249, 250); background: transparent; border-top-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-width: 2px; border-right-style: solid; width: 838px; padding: 0px; text-align: center;"><div style="padding: 0em 0.25em;"></div><table class="nowraplinks hlist navbox-subgroup" style="font-size: 12.32px; width: 838px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-spacing: 0px; vertical-align: middle;"><tbody><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="padding: 0.25em 1em; line-height: 1.5em; text-align: center; white-space: nowrap; background: rgb(204, 192, 168); width: 116.375px;">خطوط اصلی</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="line-height: 1.8em; border-color: rgb(248, 249, 250); background: transparent; border-right-width: 2px; border-right-style: solid; width: 695px; padding: 0px; text-align: center;"><div style="padding: 0em 0.25em;"><ul style="list-style-image: url(&quot;/w/skins/Vector/resources/skins.vector.styles/images/bullet-icon.svg?d4515&quot;); margin: 0px; padding: 0.125em 0px;"><li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%8C" title="خط کوفی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">کوفی</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="خط بنایی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">بنّایی</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%B4%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" title="خطوط ششگانه" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">خطوط ششگانه</a>&nbsp;(<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%86%D8%B3%D8%AE" title="خط نسخ" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">نسخ</a>&nbsp;•&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AB%D9%84%D8%AB" title="خط ثلث" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">ثلث</a>&nbsp;•&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82" title="خط محقق" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">محقق</a>&nbsp;•&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86" title="خط ریحان" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">ریحان</a>&nbsp;•&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%B9" title="خط توقیع" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">توقیع</a>&nbsp;•&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B9" title="خط رقاع" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">رقاع</a>)</li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82" title="خط تعلیق" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">تعلیق</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82" class="mw-redirect" title="خط نستعلیق" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">نستعلیق</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82" class="mw-redirect" title="خط شکسته‌نستعلیق" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">شکسته‌نستعلیق</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="خط دیوانی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">دیوانی</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B1%D9%82%D8%B9%D9%87" title="خط رقعه" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">رقعه</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="خط مغربی (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none; white-space: nowrap;">مغربی</a></li></ul></div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="padding: 0.25em 1em; line-height: 1.5em; text-align: center; white-space: nowrap; background: rgb(204, 192, 168); border-top: 2px solid rgb(253, 253, 253); width: 116.375px;">خطوط تفننی تزیینی</th><td class="navbox-list navbox-even" style="line-height: 1.8em; border-color: rgb(253, 253, 253) rgb(248, 249, 250) rgb(248, 249, 250); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-top-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-width: 2px; border-right-style: solid; width: 695px; padding: 0px; text-align: center;"><div style="padding: 0em 0.25em;"><ul style="list-style-image: url(&quot;/w/skins/Vector/resources/skins.vector.styles/images/bullet-icon.svg?d4515&quot;); margin: 0px; padding: 0.125em 0px;"><li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1" title="خط غبار" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">غبار</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D8%A7" class="mw-redirect" title="خط طغرا" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">طغرا</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C" title="خط سینی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">سینی</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%82" title="خط سیاق" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">سیاق</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C" title="خط تاجی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">تاجی</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="خط ناخنی (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none; white-space: nowrap;">ناخنی</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C" title="خط معلی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">معلی</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%B9&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="خط مرصع (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none; white-space: nowrap;">مرصع</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86" title="خط توأمان" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">خط توأمان</a></li></ul></div></td></tr></tbody></table><div></div></td><td class="navbox-image" rowspan="3" style="border-top: 2px solid rgb(253, 253, 253); width: 1px; padding: 0px 0px 0px 2px;"><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nastaliq-proportions.jpg?uselang=fa" class="image" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;"><img alt="Nastaliq-proportions.jpg" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Nastaliq-proportions.jpg/140px-Nastaliq-proportions.jpg" decoding="async" width="140" height="146" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Nastaliq-proportions.jpg/210px-Nastaliq-proportions.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Nastaliq-proportions.jpg/280px-Nastaliq-proportions.jpg 2x" data-file-width="1701" data-file-height="1768" style="border: 0px; vertical-align: middle;"></a></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="padding: 0.25em 1em; line-height: 1.5em; text-align: center; white-space: nowrap; background: rgb(204, 192, 168); border-top: 2px solid rgb(253, 253, 253); width: 109.375px;">خوش‌نویسان</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="line-height: 1.8em; border-color: rgb(253, 253, 253) rgb(248, 249, 250) rgb(248, 249, 250); background: transparent; border-top-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-width: 2px; border-right-style: solid; width: 838px; padding: 0px; text-align: center;"><div style="padding: 0em 0.25em;"><ul style="list-style-image: url(&quot;/w/skins/Vector/resources/skins.vector.styles/images/bullet-icon.svg?d4515&quot;); margin: 0px; padding: 0.125em 0px;"><li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D9%84%D9%87" title="ابن مقله" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">ابن مقله</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8" title="ابن بواب" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">ابن بواب</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%85%DB%8C" title="یاقوت مستعصمی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">یاقوت مستعصمی</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C" title="میرعماد حسنی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">میرعماد حسنی</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C" title="احمد نیریزی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">میرزا احمد نیریزی</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="عبدالمجید طالقانی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">درویش عبدالمجید طالقانی</a><br><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C" title="میرعلی تبریزی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">میرعلی تبریزی</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%87%D8%B1%D9%88%DB%8C" title="میر علی هروی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">میرعلی هروی</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C" title="سلطان‌علی مشهدی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">سلطان‌علی مشهدی</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%B1_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE" title="بایسنقر پسر شاهرخ" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">بایسنقر میرزا</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C" title="علیرضا عباسی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">علیرضا عباسی</a><br><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="میرزا غلامرضا اصفهانی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">میرزا غلامرضا اصفهانی</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%B1" title="میرزا محمدرضا کلهر" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">میرزا محمدرضا کلهر</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8" title="عمادالکتاب" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">عمادالکتاب</a><br><b><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="فهرست خوش‌نویسان ایرانی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">فهرست خوش‌نویسان ایرانی</a></b></li></ul></div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="padding: 0.25em 1em; line-height: 1.5em; text-align: center; white-space: nowrap; background: rgb(204, 192, 168); border-top: 2px solid rgb(253, 253, 253); width: 109.375px;">جستارهای وابسته</th><td class="navbox-list navbox-even" style="line-height: 1.8em; border-color: rgb(253, 253, 253) rgb(248, 249, 250) rgb(248, 249, 250); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-top-width: 2px; border-top-style: solid; border-right-width: 2px; border-right-style: solid; width: 838px; padding: 0px; text-align: center;"><div style="padding: 0em 0.25em;"><ul style="list-style-image: url(&quot;/w/skins/Vector/resources/skins.vector.styles/images/bullet-icon.svg?d4515&quot;); margin: 0px; padding: 0.125em 0px;"><li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="خوش‌نویسی ایرانی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">خوش‌نویسی ایرانی</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C" title="خط فارسی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">خط فارسی</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C" title="اصول دوازده‌گانه خوش‌نویسی اسلامی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">اصول دوازده‌گانه خوش‌نویسی اسلامی</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AE%D8%B7" title="نقاشیخط" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">نقاشیخط</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%B4%D9%82" title="سیاه‌مشق" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">سیاه‌مشق</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%A7_(%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C)" title="چلیپا (خوش‌نویسی)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">چلیپا</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B9" title="مرقع" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">مرقع</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86" title="کتابت قرآن" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">کتابت قرآن</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C" title="ابزارهای خوش‌نویسی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">ابزارهای خوش‌نویسی</a></li>&nbsp;<li style="margin: 0px; display: inline; unicode-bidi: isolate;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="انجمن خوش‌نویسان ایران" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">انجمن خوش‌نویسان ایران</a></li></ul></div></td></tr><tr><td class="navbox-abovebelow" colspan="3" style="padding: 0.25em 1em; line-height: 1.5em; text-align: center; background: rgb(232, 210, 179); border-top: 2px solid rgb(253, 253, 253);"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C" title="رده:خوش‌نویسی اسلامی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; white-space: nowrap;">مقاله‌های خوش‌نویسی اسلامی</a></td></tr></tbody></table></div></div></div></div> text/html 2020-05-22T14:13:14+01:00 khoshnevissi.mihanblog.com حیدر امیرپور ابن بواب http://khoshnevissi.mihanblog.com/post/14050 <div id="siteNotice" class="mw-body-content" style="font-size: 0.8em; line-height: 1.6; position: relative; z-index: 0; text-align: center; margin: 0px; font-family: &quot;.Arabic UI Text&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(32, 33, 34);"><div id="centralNotice" class="cn-wle2020se"><div style="background: rgb(252, 252, 252); border: 1px solid rgb(51, 153, 102); margin: 0px auto 1em; font-size: 15.36px; overflow: hidden; padding: 0.5ex;"><div style="margin-top: 13px;"><center><span class="plainlinks"><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Earth_2020_in_Sweden" class="extiw" title="Wiki Loves Earth 2020 in Sweden" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ironment and potentially win a prize.</a></span></center></div></div><div style="clear: both;"></div></div></div><div class="mw-indicators mw-body-content" style="font-size: 0.875em; line-height: 1.6; float: left; z-index: 0; position: relative; color: rgb(32, 33, 34); font-family: &quot;.Arabic UI Text&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif;"></div><h1 id="firstHeading" class="firstHeading" lang="fa" style="background: none; font-weight: normal; margin: 0px 0px 0.25em; overflow: visible; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-size: 1.8em; font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;">ابن بواب</h1><div id="bodyContent" class="mw-body-content" style="font-size: calc(0.875em); line-height: 1.6; position: relative; z-index: 0; color: rgb(32, 33, 34); font-family: &quot;.Arabic UI Text&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif;"><div id="siteSub" class="noprint" style="display: inline; font-size: 12.88px;">از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد</div><div id="contentSub" style="font-size: 11.76px; line-height: 1.2em; margin: 0px 1em 1.4em 0px; color: rgb(84, 89, 93); width: auto;"></div><div id="jump-to-nav"></div><a class="mw-jump-link" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#mw-head" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; display: block; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); width: 1px; height: 1px; margin: -1px; border: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; position: absolute !important;">پرش به ناوبری</a><a class="mw-jump-link" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#p-search" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; display: block; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); width: 1px; height: 1px; margin: -1px; border: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; position: absolute !important;">پرش به جستجو</a><div id="mw-content-text" lang="fa" dir="rtl" class="mw-content-rtl" style="direction: rtl;"><div class="mw-parser-output"><table class="infobox biography vcard" style="font-size: 12.32px; border: 1px solid rgb(162, 169, 177); background-color: rgb(248, 249, 250); color: black; margin: 0.5em 2em 0.5em 0px; padding: 0.2em; float: left; clear: left; text-align: right; line-height: 1.5em; width: 22em;"><tbody><tr><th colspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center; font-size: 15.4px;"><span class="fn">ابن بواب</span></th></tr><tr><td colspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center;"><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ibn_al-Bawwab_-_Qur%27anic_Manuscript.jpg?uselang=fa" class="image" title="ابن بواب" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><img alt="ابن بواب" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Ibn_al-Bawwab_-_Qur%27anic_Manuscript.jpg/300px-Ibn_al-Bawwab_-_Qur%27anic_Manuscript.jpg" decoding="async" width="300" height="185" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Ibn_al-Bawwab_-_Qur%27anic_Manuscript.jpg/450px-Ibn_al-Bawwab_-_Qur%27anic_Manuscript.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Ibn_al-Bawwab_-_Qur%27anic_Manuscript.jpg 2x" data-file-width="600" data-file-height="369" style="border: 0px; vertical-align: middle;"></a><div><small>خط نسخ اولیه، دو صفحه از قرآن، خط ابن بواب. محل نگهداری کتابخانه&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="چستر بیتی (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">چستر بیتی</a></small></div></td></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top;">زاده</th><td style="vertical-align: top;"><span class="nickname"><b>ابوالحسن علاءالدین علی بن هلال</b></span></td></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top;">ملیت</th><td class="category" style="vertical-align: top;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="ایران" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ایرانی</a></td></tr><tr><th scope="row" style="vertical-align: top;">دلیل شهرت</th><td style="vertical-align: top;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C" title="خوشنویسی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">خوشنویسی</a></td></tr></tbody></table><p style="margin: 0.5em 0px;"><b>ابوالحسن علاءالدین علی بن هلال</b>&nbsp;مشهور به&nbsp;<b>ابن بواب</b>&nbsp;(درگذشت&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)" title="۱۰۲۲ (میلادی)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۱۰۲۲</a>&nbsp;یا&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0%DB%B3%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)" title="۱۰۳۱ (میلادی)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۱۰۳۱</a>&nbsp;م در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF" title="بغداد" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">بغداد</a>) ملقب به «قبله الکتاب» از معروفترین&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C" class="mw-redirect" title="خوشنویسی اسلامی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">خوشنویسان</a>&nbsp;در اوائل سده پنجم هجری/یازدهم میلادی در دوره&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C" class="mw-redirect" title="خلفای عباسی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">خلفای عباسی</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87" title="آل بویه" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">آل بویه</a>&nbsp;است. او در خطوط مختلف به جا مانده از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D9%84%D9%87" title="ابن مقله" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ابن مقله</a>&nbsp;تصرفاتی کرد و قواعدی تازه در خوشنویسی به‌وجود آورد.</p><p style="margin: 0.5em 0px;">ابن بواب به‌عنوان استاد زمان خود شناخته شد و شیوه‌ای که او در خوشنویسی پدید آورد تا حدود دویست سال تا هنگام حمله مغول بدون رقیب بود<sup id="cite_ref-autogenerated2_1-0" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#cite_note-autogenerated2-1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۱]</a></sup>&nbsp;و قوانینی که برای خوشنویسی وضع کرد که به&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="خط منسوب (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">خط منسوب</a>&nbsp;شهرت دارد او قواعد نوینی در خوشنویسی به وجود آورد و برای نخستین بار میزان سنجش حروف را تحت قاعده «نقطه» درآورد. این قواعد هنوز هم پس از گذشت نزدیک به هزار سال در اغلب خطوط اسلامی و توسط همه خوشنویسان رعایت می‌شود.<sup id="cite_ref-autogenerated1_2-0" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#cite_note-autogenerated1-2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%86%D8%B3%D8%AE" title="خط نسخ" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">خط نسخ</a>&nbsp;که توسط او شکل نهایی و متکامل یافت رفته رفته به خط رایج تمامی سرزمین‌های اسلامی تبدیل شد و امروزه اغلب&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%DA%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="حروف چاپی (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">حروف چاپی</a>&nbsp;مدرن عربی و فارسی با استفاده از این خط طراحی شده‌اند.</p><div id="toc" class="toc" role="navigation" aria-labelledby="mw-toc-heading" style="border: 1px solid rgb(162, 169, 177); background-color: rgb(248, 249, 250); padding: 7px; font-size: 13.3px; display: table;"><input type="checkbox" role="button" id="toctogglecheckbox" class="toctogglecheckbox" style="font-family: inherit; direction: rtl; position: absolute; opacity: 0; z-index: -1; display: none;"><div class="toctitle" lang="fa" dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;"><h2 id="mw-toc-heading" style="color: rgb(0, 0, 0); background: none; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.3px; font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3; display: inline;">محتویات</h2><span class="toctogglespan" style="font-size: 12.502px;"><label class="toctogglelabel" for="toctogglecheckbox" style="cursor: pointer; color: rgb(6, 69, 173);"></label></span></div><ul style="list-style-image: none; margin: 0.3em 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: right;"><li class="toclevel-1 tocsection-1" style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span class="tocnumber" style="display: table-cell; text-decoration: inherit; color: rgb(32, 33, 34); padding-right: 0px; padding-left: 0.5em;">۱</span><span class="toctext" style="display: table-cell; text-decoration: inherit;">زندگی</span></a></li><li class="toclevel-1 tocsection-2" style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span class="tocnumber" style="display: table-cell; text-decoration: inherit; color: rgb(32, 33, 34); padding-right: 0px; padding-left: 0.5em;">۲</span><span class="toctext" style="display: table-cell; text-decoration: inherit;">درگذشت</span></a></li><li class="toclevel-1 tocsection-3" style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span class="tocnumber" style="display: table-cell; text-decoration: inherit; color: rgb(32, 33, 34); padding-right: 0px; padding-left: 0.5em;">۳</span><span class="toctext" style="display: table-cell; text-decoration: inherit;">آثار</span></a></li><li class="toclevel-1 tocsection-4" style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span class="tocnumber" style="display: table-cell; text-decoration: inherit; color: rgb(32, 33, 34); padding-right: 0px; padding-left: 0.5em;">۴</span><span class="toctext" style="display: table-cell; text-decoration: inherit;">پانویس</span></a></li><li class="toclevel-1 tocsection-5" style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span class="tocnumber" style="display: table-cell; text-decoration: inherit; color: rgb(32, 33, 34); padding-right: 0px; padding-left: 0.5em;">۵</span><span class="toctext" style="display: table-cell; text-decoration: inherit;">منابع</span></a></li></ul></div><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); background: none; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><span id=".D8.B2.D9.86.D8.AF.DA.AF.DB.8C"></span><span class="mw-headline" id="زندگی">زندگی</span><span class="mw-editsection" style="user-select: none; font-size: small; margin-right: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; white-space: nowrap; unicode-bidi: isolate;"><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-left: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">[</span><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8&amp;action=edit&amp;section=1" title="ویرایش بخش: زندگی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ویرایش</a><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-right: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">]</span></span></h2><p style="margin: 0.5em 0px;">دربارهٔ زندگی علی ابن هلال اطلاعات بسیار اندکی در دست است. تاریخ و محل تولد او دقیقاً مشخص نیست آنچه از منابع گوناگون پیداست در اواخر سده چهارم هجری/ دهم میلادی اتفاق افتاده و او بیشتر عمر خود را در بغداد گذرانده و مدتی نیز در شیراز بوده‌است. برخی او را قطعاً ایرانی و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87" title="شیعه" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">شیعه</a>&nbsp;دانسته‌اند<sup id="cite_ref-autogenerated1_2-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#cite_note-autogenerated1-2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup>&nbsp;و برخی منابع معتبر او را&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8" class="mw-redirect" title="عرب" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">عرب</a>&nbsp;و متولد&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82" title="عراق" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">عراق</a>&nbsp;می‌دانند.<sup id="cite_ref-autogenerated2_1-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#cite_note-autogenerated2-1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۱]</a></sup>&nbsp;ابن‌بواب خوشنویسی را نزد&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="محمد بن اسد (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">محمد بن اسد</a>&nbsp;آموخت و سپس نزد&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B3%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="محمد بن علی شیرازی سمسمائی (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">محمد بن علی شیرازی سمسمائی</a>&nbsp;یا سِمسِانی تکمیل کرد که هر دو از شاگردان «ابن‌مقله» بوده‌اند. او را همچنین شاگرد شخصی به‌نام&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D8%A8%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="ابراهیم سبکری سیستانی (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">ابراهیم سبکری سیستانی</a>&nbsp;می‌دانند.<sup id="cite_ref-autogenerated1_2-2" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#cite_note-autogenerated1-2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup>&nbsp;شاگردان معروف او عبارتند از:&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="محمدبن عبدالملک (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">محمدبن عبدالملک</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="سید قاسم (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">سید قاسم</a>&nbsp;که آن‌ها دارای شاگردانی مانند&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="احمد بن فضل‌الله ترکستانی (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">احمد بن فضل‌الله ترکستانی</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D8%B5%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="عبدالمؤمن بن‌صفی‌الدین اصفهانی (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">عبدالمؤمن بن‌صفی‌الدین اصفهانی</a>&nbsp;بودند که سرانجامِ آنان به استاد بزرگی چون&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%85%DB%8C" title="یاقوت مستعصمی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">یاقوت مستعصمی</a>&nbsp;این هنر را منتقل کردند که سلسله دیگر خوشنویسان ایران و عرب و ترکیه به او برمی‌گردد به این ترتیب در شجره اجازات خوشنویسی یاقوت، عموم خوشنویسان از شاگردان ابن بواب بوده‌اند<sup id="cite_ref-autogenerated1_2-3" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#cite_note-autogenerated1-2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup>&nbsp;و ابن بواب سنتی را که به وسیله ابن مقله پایه‌ریزی شده بود قوام بخشید و از طریق یاقوت مستعصمی به خوشنویسان دیگر انتقال داد؛ هرچند هرگز این دو را به‌طور مستقیم ندیده بود.</p><p style="margin: 0.5em 0px;">ابداع خط&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86" title="خط ریحان" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ریحان</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82" title="خط محقق" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">محَقَّق</a>&nbsp;را به او منسوب می‌کنند. او در خطوطی که پیشتر توسط&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D9%84%D9%87" title="ابن مقله" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ابن مقله</a>&nbsp;به‌وجود آمده بود به‌ویژه&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%AE" class="mw-disambig" title="نسخ" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نسخ</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%B9" class="mw-redirect" title="توقیع" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">توقیع</a>&nbsp;اصلاحاتی انجام داد و بسیاری از آثار او را برای شاگردانش جمع‌آوری و حفاظت کرد.<sup id="cite_ref-autogenerated2_1-2" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#cite_note-autogenerated2-1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۱]</a></sup>&nbsp;خط نسخ به‌دست او چنان منزه شد که خطی که ناسخ همه خطوط برای کتابت قرآن گردید. این خط که در زمان ابن‌مقله و توسط وی قاعده‌مند شده بود و ابن‌مقله آن را خط «بدیع» می‌نامید از این پس مقبولیت یافت.<sup id="cite_ref-autogenerated1_2-4" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#cite_note-autogenerated1-2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px;">پدرش دربان&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87" class="mw-redirect" title="ابوالعباس احمد القادر بالله" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">القادر بالله</a>&nbsp;خلیفه&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="عباسیان" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">عباسی</a>&nbsp;(فرمانروایی ۹۹۱–۱۰۳۱ م) و خود از نزدیکان القادر یا به قولی از ملازمان&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="بهاالدین دیلمی (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">بهاالدین دیلمی</a>&nbsp;بود. گفته‌می‌شود پدرش نگهبان درب «بیت‌القضاء» یا پرده‌دار دربار&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87" title="آل بویه" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">آل بویه</a>&nbsp;بوده او به مناسبت شغل پدر به ابن بواب شهرت یافت.</p><p style="margin: 0.5em 0px;">شروع زندگی هنری وی با&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C" title="نقاشی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نقاشی</a>&nbsp;در خانه‌ها آغاز شد، سپس به هنر&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="کتاب‌آرایی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">کتاب‌آرایی</a>&nbsp;پرداخت و در کنار&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%D9%87%DB%8C%D8%A8" title="تذهیب" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">تذهیب</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C" title="خوشنویسی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">خوشنویسی</a>&nbsp;را نیز آغاز کرد. در همان زمان او تحصیلات ادبی را ادامه داد به طوری که مدت‌ها واعظ دربار&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_(%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C)" class="mw-redirect" title="المهدی (خلیفه عباسی)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">محمد منصور</a>&nbsp;در بغداد بود. وی در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C" title="زبان عربی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">زبان عربی</a>&nbsp;ادیبی توانا بود و اشعاری از او باقی است.<sup id="cite_ref-autogenerated1_2-5" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#cite_note-autogenerated1-2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px;">آوازه او به جایی رسید که&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C" title="بهاءالدوله دیلمی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">بهاءالدوله</a>&nbsp;فرزند&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C" title="عضدالدوله دیلمی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">عضدالدوله دیلمی</a>&nbsp;در روزگار آل بویه وی را کتابدار و امین کتابخانه خویش در شیراز کرد. کتابخانه دیلمی در شیراز در قرن چهارم هجری شهرت بسیاری داشت و می‌گویند که تنها فهرست این کتابخانه چندین جلد بوده‌است. در برخی منابع تاریخی از ابن بواب نقل شده:<sup id="cite_ref-autogenerated1_2-6" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#cite_note-autogenerated1-2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup></p><blockquote class="templatequote" style="margin-top: 0px;"><p style="margin: 0.5em 0px;">در شیراز عهده‌دار کتابخانه بهاءالدوله بودم، روزی میان کتابها نسخه‌ای دیدم که جلدی سیاه داشت، آن را باز کردم، قرآنی بود به خط ابن‌مقله، اما جزء سی‌ام آن کامل نبود. این قرآن را به بهاءالدوله نشان دادم و از او خواستم تا اجازه دهد تا بررسی‌ام را به همان شیوه ابن‌مقله بنویسم و اگر وی نتوانست تشخیص دهد جایزه‌ای به من عطا نماید. به کتابخانه رفتم و کاغذی کهنه را انتخاب [کردم] و مشغول کتابت گردیدم. بعد از چندی که قرآن آماده شده بود و یک سال از این رویداد گذشته بود، در دربار، بهاءالدوله سراغ قرآن را گرفت. به او نشان دادم، او نتوانست فرقی بین خط من و ابن‌مقله قایل شود و جایزه‌ای که از او خواستم تعدادی برگه‌های کاغذ کهنه بود که در کتابخانه وی وجود داشت.</p></blockquote><p style="margin: 0.5em 0px;">اطلاعاتی که از وی در دست است نشان می‌دهد که وی به لباس و آرایش موهای خود بی‌توجه و ریش بلندی داشته‌است. گفته می‌شود روزی «نصر بن مسعود» از کاتبان دیوان حکومتی، ابن بواب را اتفاقی دید و بی‌درنگ دست او را بوسید و گفت دست تو را برای آن می‌بوسم که در بغداد مانند و مثل نداری، و دیگر اینکه در حسن خط نادرهٔ دورانی و دیگر در عمرم کسی غیر از تو ندیدم که فاصله عمامه تا لحیه (ریش) او دو&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%B9" class="mw-redirect" title="ذرع" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ذرع</a>&nbsp;و نیم باشد!<sup id="cite_ref-autogenerated1_2-7" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#cite_note-autogenerated1-2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px;">ابن بواب با همه شهرت و تلاش و محبوبیتی که در میان مردم داشت از جهت معیشتی و گذران زندگی به‌شدت در مضیقه بوده‌است.&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D8%AD%D9%85%D9%88%DB%8C" title="یاقوت حموی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">یاقوت حموی</a>&nbsp;مؤلف کتاب «معجم‌البلدان» گفته‌است که نامه‌ای از وی دیدم که به یکی از اعیان شهر نوشته بود که چرا به وعده خود وفا نکرده و «دو دینار» به او نداده بود؟ یاقوت حموی ادامه می‌دهد که برای گرفتن دو دینار هفتاد سطر عبارت ادبی نگاشته بود که پس از مرگش این نامه به ۱۷ دینار فروخته شد و قیمت آن پس از اندکی به ۲۵ دینار رسید. در کتب تاریخی مطالبی است که نشان می‌دهد چگونه خط ابن بواب پس از مرگش بسیار گرانبها و پرقیمت شده و خرید و فروش می‌شده‌است.<sup id="cite_ref-autogenerated1_2-8" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#cite_note-autogenerated1-2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup></p><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); background: none; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><span id=".D8.AF.D8.B1.DA.AF.D8.B0.D8.B4.D8.AA"></span><span class="mw-headline" id="درگذشت">درگذشت</span><span class="mw-editsection" style="user-select: none; font-size: small; margin-right: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; white-space: nowrap; unicode-bidi: isolate;"><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-left: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">[</span><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8&amp;action=edit&amp;section=2" title="ویرایش بخش: درگذشت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ویرایش</a><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-right: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">]</span></span></h2><p style="margin: 0.5em 0px;">با همه شهرتش درگذشت او به دقت ثبت نشده. گاهی درگذشت او را در سال&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B2%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)" title="۴۲۳ (قمری)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۴۲۳</a>&nbsp;ه‍. ق/<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0%DB%B3%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)" title="۱۰۳۱ (میلادی)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۱۰۳۱</a>&nbsp;م ذکر کرده‌اند<sup id="cite_ref-3" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#cite_note-3" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۳]</a></sup>&nbsp;و منابعی مانند&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86" title="ابن خلکان" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ابن خلکان</a>&nbsp;و برخی کتب دیگر آورده‌اند که وی در روز پنجشنبه در ماه جمادی‌الاول سال&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B1%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)" title="۴۱۳ (قمری)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۴۱۳</a>&nbsp;ه‍. ق/<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)" title="۱۰۲۲ (میلادی)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۱۰۲۲</a>&nbsp;م<sup id="cite_ref-4" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#cite_note-4" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۴]</a></sup>&nbsp;در بغداد از دنیا رفت و در کنار آرامگاه&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84" title="احمد بن حنبل" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">احمد بن حنبل</a>&nbsp;به خاک سپرده شد.<sup id="cite_ref-autogenerated1_2-9" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#cite_note-autogenerated1-2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup></p><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); background: none; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><span id=".D8.A2.D8.AB.D8.A7.D8.B1"></span><span class="mw-headline" id="آثار">آثار</span><span class="mw-editsection" style="user-select: none; font-size: small; margin-right: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; white-space: nowrap; unicode-bidi: isolate;"><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-left: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">[</span><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8&amp;action=edit&amp;section=3" title="ویرایش بخش: آثار" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ویرایش</a><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-right: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">]</span></span></h2><p style="margin: 0.5em 0px;">ابن بواب به نگارش نسخه‌های متعددی از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86" title="قرآن" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">قرآن</a>&nbsp;پرداخت و گفته می‌شود ۶۴ قرآن در طول همر خود نگارش کرد که تعداد زیادی از آن‌ها باقی نمانده‌است. از آثار شناخته شده او می‌توان به‌این موارد اشاره کرد:<sup id="cite_ref-autogenerated1_2-10" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#cite_note-autogenerated1-2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px;">۱- در ترکیه&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%82%D8%A7%D9%BE%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C" class="mw-redirect" title="توپقاپی سرای" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">موزه توپقاپی</a>، شعر سالمه بن جندل با امضا به تاریخ رمضان سال ۴۱۳ ه‍. ق و هم در آنجا دو صفحه به قلم طومار به خط وی موجود است.</p><p style="margin: 0.5em 0px;">۲- در ترکیه در گنجینه اوقاف موزه آثار ترکیه کتاب «بزوغ‌الهلال» مورخ به سال ۴۰۸ ه‍. ق</p><p style="margin: 0.5em 0px;">۳- در ترکیه گنجینه&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87" class="mw-redirect" title="ایاصوفیه" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ایاصوفیه</a>، جنگی در «آداب و حکم» با خط&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%AB" class="mw-redirect" title="ثلث" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ثلث</a>.</p><p style="margin: 0.5em 0px;">۴- قرآن در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C" class="mw-redirect" title="کتابخانه آیت‌الله نجفی مرعشی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">کتابخانه آیت‌الله نجفی مرعشی</a></p><p style="margin: 0.5em 0px;">۵- قرآن به صورت کامل و جامع از ابتدا تا انتها به خط وی که بسیار سالم باقی‌مانده و در سال ۳۹۱ ه‍. ق نوشته شده‌است. این قرآن در مجموعه&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="موزه چستربیتی (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">موزه چستربیتی</a>&nbsp;(CHESTER BEATTY)&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86" title="دوبلین" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">دوبلین</a>&nbsp;نگهداری می‌شود. این قرآن در سال ۱۹۸۳ در تعداد ۲۰۰ نسخه چاپ و در معرض فروش قرار گرفت.</p><p style="margin: 0.5em 0px;">۶- یکی از زیباترین آثار او نسخه‌ای است به خط ریحان که در مسجد لاللی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84" title="استانبول" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">استانبول</a>&nbsp;نگهداری می‌شود و هدیه سلطان&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C" class="mw-redirect" title="عثمانی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">عثمانی</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%88%D9%84" class="mw-redirect" title="سلطان سلیم اول" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">سلطان سلیم اول</a>&nbsp;(<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B7%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)" title="۱۴۷۰ (میلادی)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۱۴۷۰</a>-<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5%DB%B1%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)" title="۱۵۱۲ (میلادی)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">۱۵۱۲</a>&nbsp;م) است.<sup id="cite_ref-autogenerated2_1-3" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8#cite_note-autogenerated2-1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۱]</a></sup><small></small></p><small><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); background: none; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><span id=".D9.BE.D8.A7.D9.86.D9.88.DB.8C.D8.B3"></span><span class="mw-headline" id="پانویس">پانویس</span></h2></small></div></div></div> text/html 2020-05-21T12:54:50+01:00 khoshnevissi.mihanblog.com حیدر امیرپور عباس اخوین http://khoshnevissi.mihanblog.com/post/14049 <h1 id="firstHeading" class="firstHeading" lang="fa" style="background: none; font-weight: normal; margin: 0px 0px 0.25em; overflow: visible; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-size: 1.8em; font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;">عباس اخوین</h1><div id="bodyContent" class="mw-body-content" style="font-size: calc(0.875em); line-height: 1.6; position: relative; z-index: 0; color: rgb(32, 33, 34); font-family: &quot;.Arabic UI Text&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif;"><div id="siteSub" class="noprint" style="display: inline; font-size: 12.88px;">از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد</div><div id="contentSub" style="font-size: 11.76px; line-height: 1.2em; margin: 0px 1em 1.4em 0px; color: rgb(84, 89, 93); width: auto;"></div><div id="jump-to-nav"></div><a class="mw-jump-link" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%AE%D9%88%DB%8C%D9%86#mw-head" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; display: block; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); width: 1px; height: 1px; margin: -1px; border: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; position: absolute !important;">پرش به ناوبری</a><a class="mw-jump-link" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%AE%D9%88%DB%8C%D9%86#p-search" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none; display: block; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); width: 1px; height: 1px; margin: -1px; border: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; position: absolute !important;">پرش به جستجو</a><div id="mw-content-text" lang="fa" dir="rtl" class="mw-content-rtl" style="direction: rtl;"><div class="mw-parser-output"><p style="margin: 0.5em 0px;"><b>عباس اخوین</b>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1" class="mw-redirect" title="چهره ماندگار" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">چهره ماندگار</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF" title="هنرمند" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">هنرمند</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3" class="mw-redirect" title="خوشنویس" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">خوشنویس</a>&nbsp;صاحب نام معاصر است. وی کتاب‌ها، تابلوها و آثار بسیاری را به زیبایی، دقت و ظرافت نگاشته است. عباس اخوین از سال ۱۳۵۹ با کسب درجهٔ استادی از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="انجمن خوشنویسان ایران" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">انجمن خوشنویسان ایران</a>&nbsp;تا به امروز در کسوت استادی به تعلیم و تعلم دوستداران خط&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82" title="نستعلیق" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">نستعلیق</a>&nbsp;پرداخته و از او کتاب‌ها و آثار متعددی به چاپ رسیده است. وی در نمایشگاه‌های مختلف گروهی و انفرادی در ایران و خارج از کشور شرکت داشته‌است.</p><div id="toc" class="toc" role="navigation" aria-labelledby="mw-toc-heading" style="border: 1px solid rgb(162, 169, 177); background-color: rgb(248, 249, 250); padding: 7px; font-size: 13.3px; display: table;"><input type="checkbox" role="button" id="toctogglecheckbox" class="toctogglecheckbox" style="font-family: inherit; direction: rtl; position: absolute; opacity: 0; z-index: -1; display: none;"><div class="toctitle" lang="fa" dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;"><h2 id="mw-toc-heading" style="color: rgb(0, 0, 0); background: none; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.3px; font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3; display: inline;">محتویات</h2><span class="toctogglespan" style="font-size: 12.502px;"><label class="toctogglelabel" for="toctogglecheckbox" style="cursor: pointer; color: rgb(6, 69, 173);"></label></span></div><ul style="list-style-image: none; margin: 0.3em 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: right;"><li class="toclevel-1 tocsection-1" style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%AE%D9%88%DB%8C%D9%86#%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span class="tocnumber" style="display: table-cell; text-decoration: inherit; color: rgb(32, 33, 34); padding-right: 0px; padding-left: 0.5em;">۱</span><span class="toctext" style="display: table-cell; text-decoration: inherit;">زندگی‌نامه</span></a></li><li class="toclevel-1 tocsection-2" style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%AE%D9%88%DB%8C%D9%86#%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span class="tocnumber" style="display: table-cell; text-decoration: inherit; color: rgb(32, 33, 34); padding-right: 0px; padding-left: 0.5em;">۲</span><span class="toctext" style="display: table-cell; text-decoration: inherit;">فعالیت‌های هنری</span></a></li><li class="toclevel-1 tocsection-3" style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%AE%D9%88%DB%8C%D9%86#%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span class="tocnumber" style="display: table-cell; text-decoration: inherit; color: rgb(32, 33, 34); padding-right: 0px; padding-left: 0.5em;">۳</span><span class="toctext" style="display: table-cell; text-decoration: inherit;">کتابشناسی</span></a></li><li class="toclevel-1 tocsection-4" style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%AE%D9%88%DB%8C%D9%86#%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span class="tocnumber" style="display: table-cell; text-decoration: inherit; color: rgb(32, 33, 34); padding-right: 0px; padding-left: 0.5em;">۴</span><span class="toctext" style="display: table-cell; text-decoration: inherit;">نمایشگاه‌های داخلی و خارجی</span></a></li><li class="toclevel-1 tocsection-5" style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%AE%D9%88%DB%8C%D9%86#%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span class="tocnumber" style="display: table-cell; text-decoration: inherit; color: rgb(32, 33, 34); padding-right: 0px; padding-left: 0.5em;">۵</span><span class="toctext" style="display: table-cell; text-decoration: inherit;">پانویس</span></a></li><li class="toclevel-1 tocsection-6" style="margin-bottom: 0.1em;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%AE%D9%88%DB%8C%D9%86#%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span class="tocnumber" style="display: table-cell; text-decoration: inherit; color: rgb(32, 33, 34); padding-right: 0px; padding-left: 0.5em;">۶</span><span class="toctext" style="display: table-cell; text-decoration: inherit;">منابع</span></a></li></ul></div><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); background: none; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><span id=".D8.B2.D9.86.D8.AF.DA.AF.DB.8C.E2.80.8C.D9.86.D8.A7.D9.85.D9.87"></span><span class="mw-headline" id="زندگی‌نامه">زندگی‌نامه</span><span class="mw-editsection" style="user-select: none; font-size: small; margin-right: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; white-space: nowrap; unicode-bidi: isolate;"><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-left: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">[</span><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%AE%D9%88%DB%8C%D9%86&amp;action=edit&amp;section=1&amp;editintro=Template:BLP_editintro" title="ویرایش بخش: زندگی‌نامه" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ویرایش</a><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-right: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">]</span></span></h2><p style="margin: 0.5em 0px;">عباس اخوین در سال ۱۳۱۶ در مشهد چشم به جهان گشود، از همان ابتدا به هنر خوشنویسی علاقه فراوانی داشت و در دوران تحصیل با شور و اشتیاقی فراوان به تمرین و نوشتن خط می‌پرداخت بگونه‌ای که این استعداد ذاتی وی را از دیگران متمایز کرد. در سال چهارم دبیرستان به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرده و بعد از اتمام تحصیلات در دبیرستان، در رشتهٔ شیمی دانشگاه پذیرفته شد و به ادامه تحصیل پرداخت.<sup id="cite_ref-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%AE%D9%88%DB%8C%D9%86#cite_note-1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۱]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px;">ایشان با علاقه‌ای وافر و بدون داشتن استاد به نوشتن خط پرداخت بعد از اتمام تحصیلات، نزد&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C" title="علی آقاحسینی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">علی آقاحسینی</a>&nbsp;که خود از شاگردان&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8" class="mw-redirect" title="عماد الکتاب" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">عماد الکتاب</a>&nbsp;بود، تعلیم خط نستعلیق گرفتند. اخوین بعد از گذشت دو سال استفاده از محضر ایشان، خوشنویسی را به حد کمال فرا گرفته و به خطوط اساتیدی چون&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8" class="mw-redirect" title="عماد الکتاب" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">عماد الکتاب</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%B1" class="mw-disambig" title="کلهر" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">کلهر</a>&nbsp;و به ویژه&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C" class="mw-redirect" title="میر عماد حسنی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">میر عماد حسنی</a>&nbsp;علاقه‌مند شد و به مشق نظری و قلمی از روی خطوط این اساتید پرداخت. در سال ۱۳۵۹ استادانی همچون&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87" class="mw-redirect" title="علی اکبر کاوه" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">علی اکبر کاوه</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C" class="mw-redirect" title="حسن میرخانی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">حسن میرخانی</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="حسین میرخانی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">حسین میرخانی</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1%DB%8C" class="mw-redirect" title="ابراهیم بوذری" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ابراهیم بوذری</a>&nbsp;گواهینامه استادی ایشان را با کسب بیشترین امتیاز اعطا کردند.<sup id="cite_ref-2" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%AE%D9%88%DB%8C%D9%86#cite_note-2" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۲]</a></sup></p><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); background: none; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><span id=".D9.81.D8.B9.D8.A7.D9.84.DB.8C.D8.AA.E2.80.8C.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D9.87.D9.86.D8.B1.DB.8C"></span><span class="mw-headline" id="فعالیت‌های_هنری">فعالیت‌های هنری</span><span class="mw-editsection" style="user-select: none; font-size: small; margin-right: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; white-space: nowrap; unicode-bidi: isolate;"><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-left: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">[</span><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%AE%D9%88%DB%8C%D9%86&amp;action=edit&amp;section=2&amp;editintro=Template:BLP_editintro" title="ویرایش بخش: فعالیت‌های هنری" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ویرایش</a><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-right: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">]</span></span></h2><p style="margin: 0.5em 0px;">اخوین در سال‌های ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹ به عنوان خطاط در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86" class="mw-redirect" title="روزنامه کیهان" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">روزنامه کیهان</a>&nbsp;فعالیت کرد و سپس در سال ۱۳۵۸ به عنوان استاد و عضو هیئت تخصصی گزینش مرحله استادی و نیز عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران مشغول فعالیت شد. او از معدود اساتیدیست که از سال ۱۳۳۷ تنها به هنر خوشنویسی به صورت کاملاً حرفه‌ای مشغول می‌باشد. او در حال حاضر عضو هیئت ارزشیابی هنری وزارت ارشاد است که درجات هنری ۵ تا ۱ را به خوشنویسان اعطا می‌کنند. لازم است ذکر شود که گواهی درجه ۲ معادل فوق لیسانس و درجه ۱ معادل دکتری محسوب می‌شود.<sup id="cite_ref-3" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%AE%D9%88%DB%8C%D9%86#cite_note-3" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۳]</a></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px;">اخوین در سال ۱۳۷۱ مرکز کتابت و تعلیم ایران را تأسیس نمود و به همراه تعدادی از مدرسین انجمن خوش نویسان ایران که از شاگردان استاد هستند، مشغول تدریس خوش‌نویسی خطوط نستعلیق، شکسته و تذهیب می‌باشد. وی کتابت نستعلیق را به اوج خود رسانده است، خط نستعلیق ایشان در نرم‌افزار خوش‌نویسی کلک، پیاده‌سازی شده‌است و به عنوان خط مرجع پارسی در کتاب‌های درسی مدارس بکار رفته است. اخوین در بین خوشنویسان معاصر، با سبکی بی بدیل و منحصر بفرد، مروج شیوهٔ قدما می‌باشد.</p><p style="margin: 0.5em 0px;">وی در طول فعالیت حرفه‌ای خود شاگردان بسیاری را آموزش داده که از نام آوران خط نستعلیق و اساتید بنام در این وادی می‌باشند. وی در سال ۱۳۸۹ به عنوان&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1" title="چهره‌های ماندگار" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">چهرهٔ ماندگار</a>&nbsp;در رشتهٔ خوشنویسی معرفی گردید.</p><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); background: none; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><span id=".DA.A9.D8.AA.D8.A7.D8.A8.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3.DB.8C"></span><span class="mw-headline" id="کتابشناسی">کتابشناسی</span><span class="mw-editsection" style="user-select: none; font-size: small; margin-right: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; white-space: nowrap; unicode-bidi: isolate;"><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-left: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">[</span><a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%AE%D9%88%DB%8C%D9%86&amp;action=edit&amp;section=3&amp;editintro=Template:BLP_editintro" title="ویرایش بخش: کتابشناسی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ویرایش</a><span class="mw-editsection-bracket" style="margin-right: 0.25em; color: rgb(84, 89, 93);">]</span></span></h2><p style="margin: 0.5em 0px;">اخوین در مدت ۵۰ سال کار خوشنویسی، کتاب‌های زیادی را برای استفاده علاقه‌مندان به چاپ رسانده که غالب آن‌ها به دلیل تقاضای زیاد نایاب است. کتاب‌هایی که قبل از انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است عبارتند از: گنجینه معرفت، پویه، رها، کتاب ارث، التفاصیل، عجایب الحکایات. کتاب‌هایی که بعد از انقلاب به چاپ رسیده‌است عبارتند از: سرمشقهای نستعلیق در ۳ جلد، یک عمر نستعلیق و مرقع آن، مرقع بحر عشق، یادنامه نمایشگاه خط، گزیده سخنان خواجه عبدالله انصاری، رباعیات&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="اوحدالدین کرمانی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">اوحدالدین کرمانی</a>، پیام غدیر، دیوان حافظ همراه با نقاشی‌های&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%B4%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86" title="محمود فرشچیان" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">محمود فرشچیان</a>&nbsp;که بیش از ده نوبت بچاپ رسیده است. رباعیات خیام در دو نوبت، در نوبت اول ۹۵ چلیپا با مینیاتورهای&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="جلالی سوسن آبادی (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">جلالی سوسن آبادی</a>&nbsp;و نیز در نوبت دوم ۱۲۵&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%A7" class="mw-disambig" title="چلیپا" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">چلیپا</a>&nbsp;با&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%D9%87%DB%8C%D8%A8" title="تذهیب" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">تذهیبهای</a>&nbsp;جداگانه بچاپ رسیده که اثری بسیار نفیس می‌باشد، مرقع زلف دلبر، کتاب سر زلف خط بمناسبت چهارصدمین سال صدرنشینی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C" class="mw-redirect" title="میرعماد الحسنی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">میرعماد الحسنی</a>&nbsp;در سال ۱۳۸۳ به ابتکار و هزینه مرکز کتابت و تعلیم ایران، کتابت دیوان حافظ برای بار دوم در سال ۱۳۸۶ و در نهایت دفتر اول مثنوی، از آثار ماندگار و ارزشمند بخط عباس اخوین می‌باشند.<sup id="cite_ref-4" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%AE%D9%88%DB%8C%D9%86#cite_note-4" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">[۴]</a></sup></p><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); background: none; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-family: &quot;.Arabic UI Display&quot;, Tahoma, &quot;Iranian Serif&quot;, &quot;Noto Naskh Arabic&quot;, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, serif; line-height: 1.3;"><span id=".D9.86.D9.85.D8.A7.DB.8C.D8.B4.DA.AF.D8.A7.D9.87.E2.80.8C.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D8.AF.D8.A7.D8.AE.D9.84.DB.8C_.D9.88_.D8.AE.D8.A7.D8.B1.D8.AC.DB.8C"></span><span class="mw-headline" id="نمایشگاه‌های_داخلی_و_خارجی">نمایشگاه‌های داخلی و خارجی</span></h2></div></div></div>