خوشنویسی -هنر-حیدرامیرپور سلام عزیزان بازدید کننده ممنون از اینكه از وبلاك خوشنویسی -هنر- حیدر امیرپور دیدن میفرمائید باتشکر امیرپور http://khoshnevissi.mihanblog.com 2018-10-18T18:29:27+01:00 text/html 2018-10-18T14:48:49+01:00 khoshnevissi.mihanblog.com حیدر امیرپور خوشنویسی http://khoshnevissi.mihanblog.com/post/13337 <img src="http://uupload.ir/files/rhvn_photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۴_۱۷-۲۴-۲۱1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-10-18T14:48:11+01:00 khoshnevissi.mihanblog.com حیدر امیرپور خوشنویسی http://khoshnevissi.mihanblog.com/post/13336 <img src="http://uupload.ir/files/ryak_4-5.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-10-18T14:43:54+01:00 khoshnevissi.mihanblog.com حیدر امیرپور انتقاد داریوش ارجمند به سوءاستفاده از اظهاراتش درباره برنامه ۹۰ http://khoshnevissi.mihanblog.com/post/13334 <header> <div class="breadcrumb-share"> <div class="breadcrumb"> <ul class="breadcrumb-inner"><li class="name"> <a href="https://www.pendaronline.com/"> خانه </a> </li><li class="name"> <a href="https://www.pendaronline.com/بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2"> اخبار </a> </li><li class="name"> <a href="https://www.pendaronline.com/بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6"> فرهنگ و هنر </a> </li></ul> </div> <div class="print-news"> <a title="لینک کوتاه" href="https://www.pendaronline.com/fa/tiny/news-10668"> </a> <span class="icons-sepreator"> | </span> <a title="ارسال" href="mailto:yourfriendmail@tld.com?subject=+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4+%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%86%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B4+%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%DB%B9%DB%B0&amp;body=''"> </a> <span class="icons-sepreator"> | </span> <a title="چاپ"> </a> </div> </div> <div class="code-time"> <time datetime="2018-10-18T13:30:00Z" itemprop="datepublished" class="news-time"> ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۷:۰۰:۰۰ </time> </div> <div class="uptitle-title-lead"> <h1 class="title"> <a href="https://www.pendaronline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/10668-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87" target="_blank" title=" انتقاد داریوش ارجمند به سوءاستفاده از اظهاراتش درباره برنامه ۹۰" itemprop="url"> انتقاد داریوش ارجمند به سوءاستفاده از اظهاراتش درباره برنامه ۹۰ </a> </h1> <div class="lead"> <p class="lead" itemprop="description"> داریوش ارجمند ضمن گلایه از سوءاستفاده صورت گرفته از صحبت‌هایش درباره حواشی برنامه «۹۰» تأکید کرد دعوای خانوادگی در صداوسیما را نباید به خیابان کشاند </p> </div> </div> <div class="primary-files"> <a class="block" href="https://www.pendaronline.com/بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/10668-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87" title=" انتقاد داریوش ارجمند به سوءاستفاده از اظهاراتش درباره برنامه ۹۰"> <img class="res-img news-img" src="https://static1.pendaronline.com/thumbnail/XIFBBRmOJyu3/pbirqT3CM-nyK23t0xegREQ7MgclfQjnjaBgbuUMVZp-qWTndX9DCafd0anD434UkB5O6bVwqnzOIDuyHNYjA18pxFla0E0vhFL9MFJzUs7YRawP-Jnxow,,/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86.jpg" alt=" انتقاد داریوش ارجمند به سوءاستفاده از اظهاراتش درباره برنامه ۹۰"> </a> </div> </header> <div class="container"> <span class="startmessage">به گزارش پندار آنلاین: </span> <p>داریوش ارجمند بازیگر پیشکسوت <strong><a href="https://www.pendaronline.com/fa/tags/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7+%D9%88+%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86" title="سینما و تلویزیون">سینما و تلویزیون</a></strong> در رابطه با اظهار نظری که از وی در <strong><a href="https://www.pendaronline.com/fa/tags/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C" title="فضای مجازی">فضای مجازی</a></strong> پیرامون برنامه نود منتشر شده است، گفت: سوالی از من شد که قرار است برنامه نود تعطیل شود و من بر همین مبنا پاسخ دادم که تعطیلی این برنامه کار قشنگی نیست. بعد که از مسئولان شبکه ۳ سوال کردم گفتند اساساً این طور نیست و در واقع برنامه نود تعطیل نمی‌شود.</p> <p>داریوش ارجمند در ادامه گفت: من نمیدانم دنبال چه هستند. من سیاسی باز نیستم و نظرم را صریح میگویم. خدا <strong><a href="https://www.pendaronline.com/fa/tags/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%DB%8C" title="سهراب سپهری">سهراب سپهری</a></strong> را بیامرزد که میگفت: من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی میرفت. خبرنگاری که نمیشناسمش از من پرسید می خواهند نود را تعطیل کنند من گفتم این برنامه مخاطب زیادی دارد و برنامه خوبی است. گفتند نظرت در مورد فردوسی پور چیست؟ گفتم رفیق من است.</p> <p>داریوش ارجمند ادامه داد: گفت: ببینید وقتی سوالی از من می‌کنند، من در مورد آن سوال نظرم را صریح می‌گویم. اما وقتی سوال اشتباه است و بنای سوء استفاده وجود دارد این دیگر مشکل من نیست. من از مسئولان شبکه ۳ سوال کردم و دیدم از نظر من سوء استفاده شده است این که از نظر من سو استفاده می کنند و تعطیلی نود واقعیت ندارد. مشکل من نیست که سوء استفاده میکنم اما متاثر می شوم.</p> <p>وی درباره رابطه خود با عادل فردوسی‌پور گفت: من جزو اولین کسانی هستم که به برنامه نود رفتم و صحبت کردم. با عادل هم رفیقم. مردم هم برنامه‌اش را دوست دارند. اما نقد هم دارم هر برنامه‌ای بالاخره عیوبی دارد اما مردم برنامه نود را دوست دارند.</p> <p>وی با انتقاد از سوء استفاده از اظهارنظرها در فضای مجازی گفت: این فضا فضای مزاجی است و فضای مجازی نیست. هر کس هر حرفی را روی هوا به نفع خود سوء استفاده می کند.</p> <p>داریوش ارجمند در ادامه با اشاره به شرایط <strong><a href="https://www.pendaronline.com/fa/tags/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C" title="برنامه های تلویزیونی">برنامه های تلویزیونی</a></strong> تاکید کرد: <strong><a href="https://www.pendaronline.com/fa/tags/%D8%B5%D8%AF%D8%A7+%D9%88+%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7" title="صدا و سیما">صدا و سیما</a></strong> خانواده من است. آدم دعوای <strong><a href="https://www.pendaronline.com/fa/tags/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87" title="خانواده">خانواده</a></strong> اش را سر خیابان نمی برد.</p> <p>ارجمند در پایان گفت: البته برنامه نود برنامه رسانه‌ای است و صرفاً یک برنامه فوتبالی نیست در برخی مواقع آستانه نقد اجتماعی را هم بالا می‌برد البته ایرادهایی هم دارد. با همه اینها من از <strong><a href="https://www.pendaronline.com/fa/tags/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86" title="تلویزیون">تلویزیون</a></strong> سوال کردم و گفتم چرا می‌خواهید این برنامه را تعطیل کنید این پاسخ را دریافت کردم که این خبر کذب است.</p> <p>&nbsp;</p> </div> text/html 2018-10-17T04:46:04+01:00 khoshnevissi.mihanblog.com حیدر امیرپور خوشنویسی http://khoshnevissi.mihanblog.com/post/13333 <img class="irc_mi" src="http://cld.persiangig.com/preview/NYwffBXn4e/m10.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 0px;" width="200" height="353"> text/html 2018-10-17T04:45:40+01:00 khoshnevissi.mihanblog.com حیدر امیرپور خوشنویسی http://khoshnevissi.mihanblog.com/post/13332 <img class="irc_mut" alt="تصویر مرتبط" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtSxGWLVYNIAR2C7qdPlgKfp23Zsw5AEoidKxDCjzYsf0On-_g" style="margin-top: 0px;" width="193" height="353">