شته کارگردان شهرزاد برای سعید کنگرانی :سرخورده برای بازگشت به سینما از دنیا رفت
شته کارگردان شهرزاد برای سعید کنگرانی :سرخورده برای بازگشت به سینما از دنیا رفت
فرهنگی /
شناسه خبر: 411285

حسن فتحی، کارگردان سینما و تلویزیون به مناسبت درگذشت سعید کنگرانی یادداشتی را منتشر کرد.

حسن فتحی که سابقه همکاری با سعید کنگرانی در فیلم سینمایی ازدواج به سبک ایرانی را داشت  درباره وی نوشت: سعید کنگرانی هم رفت؛ با دنیایی آرزو و امید سرشکسته و سرخورده برای باز گشت به سینما، که با خود به آخرت برد! روح رنجور و دردمندش قرین آرامش باد.

بازگشت به سینما بعد از 16 سال 

سعید کنگرانی بعد از 16 سال دوری از سینما با فیلم ازدواج به سبک ایرانی به سینما بازگشته بود.