به گزارش افکارنیوز، فیلم های کمدی «شاباش» و «چهار اصفهانی در بغداد» در کنار فیلم های اجتماعی اکران شده اما توجه مخاطب بیش از پیش به فیلم های اجتماعی است. 

علی سرتیپی  درباره فیلم اکران شده این دفتر گفت: فیلم «سلام بمبئی» به فروش 12 میلیارد و 200میلیون تومان رسید و فیلم «هفت ماهگی» در هفته سوم به فروش 1 میلیارد و 30 میلیون تومان دست یافت. 

سعید خانی مدیر دفتر پخش نسیم صبا درباره فروش فیلم «لاک قرمز» گفت:فیلم در تهران به فروش 920 میلیون تومان و در شهرستان به فروش 430 میلیون تومان رسید که فروش کل فیلم 1 میلیارد و 350 میلیون تومان رسید. 

فیاض هوشیار مدیر فروش دفتر سیمای مهر درباره فروش فیلم «خانه ای در خیابان چهل و یکم» گفت: فیلم هم اینک 20 سالن در تهران در اختیار دارد که به تازگی تعداد سینماهای فیلم افزایش یافته است .اقبال مردم باعث شد تا فیلم شب گذشته در سینماهای آزادی، کورش و ملت به فروش فوق العاده برسد. فیلم در تهران به فروش دویست و یک  میلیون تومان دست یافت و در شهرستان که تنها 5 سالن در اختیار دارد با اقبال خوبی مواجه شد و به فروش 397 میلیون و 70 هزار تومان دست یافت. فیلم در شهرهای مشهد و شیراز با اقبال خوبی مواجه شده است . 

حبیب اسماعیلی مدیر دفتر پخش رسانه فیلمسازان مولود گفت: فیلم «مشکل گیتی» به فروش 910 میلیون تومان رسید. فیلم وارونگی در تهران تنها 8 سالن در اختیار دارد اما با اقبال خوبی مواجه شد و هم اینک به فروش 530 میلیون تومان رسید. فیلم «گیتا»  نیز به فروش 420 میلیون تومان رسید.